Markus 9:13

SVMaar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.
Steph αλλα λεγω υμιν οτι και ηλιας εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθως γεγραπται επ αυτον
Trans.alla legō ymin oti kai ēlias elēlythen kai epoiēsan autō osa ēthelēsan kathōs gegraptai ep auton

Algemeen

Zie ook: Maleachi 4:5, Maleachi 4:6

Aantekeningen

Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
και
ook
ηλιας
Elías
εληλυθεν
gekomen is

-
και
en
εποιησαν
gedaan

-
αυτω
hem
οσα
al wat
ηθελησαν
zij gewild hebben

-
καθως
gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
επ
van
αυτον
hem

Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!