Markus 9:14

SVEn als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en [enige] Schriftgeleerden met hen twistende.
Steph και ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον πολυν περι αυτους και γραμματεις συζητουντας αυτοισ
Trans.kai elthōn pros tous mathētas eiden ochlon polyn peri autous kai grammateis syzētountas autois̱

Algemeen

Zie ook: Schriftgeleerde

Aantekeningen

En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en [enige] Schriftgeleerden met hen twistende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελθων
gekomen was

-
προς
als Hij bij
τους
-
μαθητας
de discipelen
ειδεν
zag Hij

-
οχλον
schare
πολυν
een grote
περι
rondom
αυτους
met hen
και
en
γραμματεις
Schriftgeleerden
συζητουντας
twistende

-
αυτοις
hen

En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en [enige] Schriftgeleerden met hen twistende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!