Markus 9:17

SVEn een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.
Steph και αποκριθεισ εις εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προς σε εχοντα πνευμα αλαλον
Trans.kai apokritheis̱ eis ek tou ochlou eipen didaskale ēnenka ton yion mou pros se echonta pneuma alalon

Algemeen

Zie ook: Mattheus 17:14, Lukas 9:37, Lukas 9:38

Aantekeningen

En een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
εις
een
εκ
uit
του
-
οχλου
de schare
ειπεν
zeide

-
διδασκαλε
Meester
ηνεγκα
gebracht

-
τον
-
υιον
zoon
μου
mijn
προς
tot
σε
-
εχοντα
heeft

-
πνευμα
geest
αλαλον
die een stommen

En een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!