Markus 9:22

SVEn menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.
Steph και πολλακις αυτον και εις πυρ εβαλεν και εις υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεις εφ ημας
Trans.kai pollakis auton kai eis pyr ebalen kai eis ydata ina apolesē auton all ei ti dynasai boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas

Algemeen

Zie ook: Vuur

Aantekeningen

En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πολλακις
menigmaal
αυτον
heeft hij hem
και
ook
εις
in
το
-
πυρ
het vuur
εβαλεν
geworpen

-
και
en
εις
in
υδατα
het water
ινα
om
απολεση
te verderven

-
αυτον
hem
αλλ
maar
ει
-
τι
-
δυνασαι
kunt

-
βοηθησον
en help

-
ημιν
ons
σπλαγχνισθεις
bewogen

-
εφ
over
ημας
ons

En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!