Markus 9:31

SVWant Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan.
Steph εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου και ελεγεν αυτοις οτι ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεις τη τριτη ημερα αναστησεται
Trans.edidasken gar tous mathētas autou kai elegen autois oti o yios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras anthrōpōn kai apoktenousin auton kai apoktantheis tē tritē ēmera anastēsetai

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Opstanding (Jezus)

Aantekeningen

Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εδιδασκεν
Hij leerde

-
γαρ
Want
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
Zijn
και
en
ελεγεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
οτι
-
ο
-
υιος
De Zoon
του
-
ανθρωπου
der mensen
παραδιδοται
zal overgeleverd worden

-
εις
in
χειρας
de handen
ανθρωπων
des mensen
και
en
αποκτενουσιν
gedood zijnde

-
αυτον
Hem
και
en
αποκτανθεις
zij zullen

-
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage
αναστησεται
zal Hij

-

Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!