Markus 9:33

SVEn Hij kwam te Kapernaum, en in het huis gekomen zijnde, vraagde Hij hun: Waarvan hadt gij woorden onder elkander op den weg?
Steph και ηλθεν εις καπερναουμ και εν τη οικια γενομενος επηρωτα αυτους τι εν τη οδω προσ εαυτουσ διελογιζεσθε
Trans.kai ēlthen eis kapernaoum kai en tē oikia genomenos epērōta autous ti en tē odō pros̱ eautous̱ dielogizesthe

Algemeen

Zie ook: Kapernaum, Pad, Straat, Weg
Mattheus 18:1, Lukas 9:46, Lukas 22:24

Aantekeningen

En Hij kwam te Kapernaum, en in het huis gekomen zijnde, vraagde Hij hun: Waarvan hadt gij woorden onder elkander op den weg?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηλθεν
Hij kwam

-
εις
te
καπερναουμ
Kapérnaüm
και
en
εν
in
τη
-
οικια
het huis
γενομενος
gekomen zijnde

-
επηρωτα
vraagde Hij

-
αυτους
hun
τι
Waarvan
εν
op
τη
-
οδω
den weg
προς
onder
εαυτους
elkander
διελογιζεσθε
hadt gij woorden

-

En Hij kwam te Kapernaum, en in het huis gekomen zijnde, vraagde Hij hun: Waarvan hadt gij woorden onder elkander op den weg?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!