Markus 9:38

SVEn Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.
Steph απεκριθη δε αυτω ο ιωαννης λεγων διδασκαλε ειδομεν τινα τω ονοματι σου εκβαλλοντα δαιμονια οσ ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ημιν
Trans.apekrithē de autō o iōannēs legōn didaskale eidomen tina tō onomati sou ekballonta daimonia os̱ ouk akolouthei ēmin kai ekōlysamen auton oti ouk akolouthei ēmin

Algemeen

Zie ook: Demonen, Johannes (apostel)
Lukas 9:49

Aantekeningen

En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
δε
En
αυτω
Hem
[ο]
-
ιωαννης
Johannes
λεγων
zeggende

-
διδασκαλε
Meester
ειδομεν
-

-
τινα
een
τω
-
ονοματι
Naam
σου
in Uw
εκβαλλοντα
uitwierp

-
δαιμονια
die de duivelen
ος
welke
ουκ
niet
ακολουθει
volgt

-
ημιν
ons
και
en
εκωλυσαμεν
verboden

-
αυτον
het hem
οτι
omdat
ουκ
niet
ακολουθει
volgt

-
ημιν
hij ons

En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!