Markus 9:50

SVHet zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.
Steph καλον το αλας εαν δε το αλας αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν εαυτοις αλασ και ειρηνευετε εν αλληλοις
Trans.kalon to alas ean de to alas analon genētai en tini auto artysete echete en eautois alas̱ kai eirēneuete en allēlois

Algemeen

Zie ook: Vrede, Zout
Mattheus 5:13, Lukas 14:34, Romeinen 12:18, Hebreeen 12:14

Aantekeningen

Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καλον
is goed
το
-
αλας
Het zout
εαν
indien
δε
maar
το
-
αλας
het zout
αναλον
onzout
γενηται
wordt

-
εν
in
τινι
-
αυτο
zult gij dat
αρτυσετε
smakelijk maken

-
εχετε
Hebt

-
εν
waarmede
εαυτοις
uzelven
αλας
zout
και
en
ειρηνευετε
houdt vrede

-
εν
onder
αλληλοις
elkander

Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en houdt vrede onder elkander.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!