Mattheus 10:12

SVEn als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.
Steph εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην
Trans.eiserchomenoi de eis tēn oikian aspasasthe autēn

Algemeen

Zie ook: Huis
Lukas 10:5

Aantekeningen

En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εισερχομενοι
gaat

-
δε
En
εις
als gij in
την
-
οικιαν
het huis
ασπασασθε
zo groet

-
αυτην
hetzelve

En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!