Mattheus 10:22

SVEn gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.
Steph και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται
Trans.kai esesthe misoumenoi ypo pantōn dia to onoma mou o de ypomeinas eis telos outos sōthēsetai

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging
Mattheus 24:13, Markus 13:13, Lukas 21:19, Openbaring 2:10, Openbaring 3:10

Aantekeningen

En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσεσθε
worden

-
μισουμενοι
gehaat

-
υπο
gij zult van
παντων
allen
δια
om
το
-
ονομα
Naam
μου
Mijn
ο
-
δε
maar
υπομεινας
die volstandig zal blijven

-
εις
tot
τελος
het einde
ουτος
die
σωθησεται
zal zalig worden

-

En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!