Mattheus 10:25

SVHet [zij] den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!
Steph αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ εκαλεσαν ποσω μαλλον τους οικιακουσ αυτου
Trans.arketon tō mathētē ina genētai ōs o didaskalos autou kai o doulos ōs o kyrios autou ei ton oikodespotēn beelzeboul ekalesan posō mallon tous oikiakous̱ autou

Algemeen

Zie ook: Baal-Zebub, Beelzebul
Mattheus 9:34, Mattheus 12:24, Markus 3:22, Lukas 11:15, Johannes 8:48

Aantekeningen

Het [zij] den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρκετον
genoeg
τω
-
μαθητη
Het den discipel
ινα
dat
γενηται
hij worde

-
ως
gelijk
ο
-
διδασκαλος
meester
αυτου
zijn
και
en
ο
-
δουλος
de dienstknecht
ως
gelijk
ο
-
κυριος
heer
αυτου
zijn
ει
Indien
τον
-
οικοδεσποτην
zij den Heere des huizes
βεελζεβουλ
Beëlzebul
εκαλεσαν
hebben geheten

-
ποσω
hoeveel
μαλλον
te meer
τους
-
οικειακους
huisgenoten
αυτου
Zijn

Het [zij] den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!