Mattheus 10:34

SVMeent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Steph μη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν
Trans.mē nomisēte oti ēlthon balein eirēnēn epi tēn gēn ouk ēlthon balein eirēnēn alla machairan

Algemeen

Zie ook: Vrede, Zwaard
Lukas 12:51

Aantekeningen

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
νομισητε
Meent

-
οτι
dat
ηλθον
Ik gekomen ben

-
βαλειν
te brengen

-
ειρηνην
om vrede
επι
op
την
-
γην
de aarde
ουκ
Ik ben niet
ηλθον
gekomen

-
βαλειν
te brengen

-
ειρηνην
om vrede
αλλα
maar
μαχαιραν
het zwaard

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!