Mattheus 10:4

SVSimon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Steph σιμων ο κανανιτησ και ιουδας ισκαριωτης ο και παραδους αυτον
Trans.simōn o kananitēs̱ kai ioudas iskariōtēs o kai paradous auton

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Judas Iskariot, Simon Kananites (discipel), Zeloten
Markus 3:19, Lukas 6:16

Aantekeningen

Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σιμων
Simon
ο
die
κανανιτης
Kananítes
και
en
ιουδας
Judas
ισκαριωτης
Iskaríot
ο
-
και
ook
παραδους
verraden heeft

-
αυτον
Hem

Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!