Mattheus 11:1

SVEn het is geschied, toen Jezus geeindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden.
Steph και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων
Trans.kai egeneto ote etelesen o iēsous diatassōn tois dōdeka mathētais autou metebē ekeithen tou didaskein kai kēryssein en tais polesin autōn

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Jezus Christus, Twaalf (getal)

Overzicht


Aantekeningen

En het is geschied, toen Jezus geeindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het is geschied

-
οτε
toen
ετελεσεν
geëindigd had

-
ο
-
ιησους
Jezus
διατασσων
bevelen te geven

-
τοις
-
δωδεκα
twaalf
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
μετεβη
voortging

-
εκειθεν
dat Hij van daar
του
-
διδασκειν
om te leren

-
και
en
κηρυσσειν
te prediken

-
εν
in
ταις
-
πολεσιν
steden
αυτων
hun

En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!