Mattheus 11:10

SVWant deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.
Steph ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Trans.outos gar estin peri ou gegraptai idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Engelen
Maleachi 3:1, Markus 1:2, Lukas 7:27

Aantekeningen

Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτος
deze
γαρ
Want
εστιν
is het

-
περι
van
ου
dewelken
γεγραπται
geschreven staat

-
ιδου
Ziet

-
εγω
Ik
αποστελλω
zende

-
τον
-
αγγελον
engel
μου
Mijn
προ
voor
προσωπου
aangezicht
σου
Uw
ος
die
κατασκευασει
bereiden zal

-
την
-
οδον
weg
σου
Uw
εμπροσθεν
voor
σου
-

Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!