Mattheus 11:12

SVEn van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.
Steph απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου εως αρτι η βασιλεια των ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην
Trans.apo de tōn ēmerōn iōannou tou baptistou eōs arti ē basileia tōn ouranōn biazetai kai biastai arpazousin autēn

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper), Koninkrijk Gods
Lukas 16:16

Aantekeningen

En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απο
van
δε
En
των
-
ημερων
de dagen
ιωαννου
van Johannes
του
-
βαπτιστου
den Doper
εως
tot
αρτι
nu
η
-
βασιλεια
toe, wordt het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen
βιαζεται
geweld aangedaan

-
και
en
βιασται
de geweldigers
αρπαζουσιν
nemen

-
αυτην
hetzelve

En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!