Mattheus 11:14

SVEn zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.
Steph και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι
Trans.kai ei thelete dexasthai autos estin ēlias o mellōn erchesthai

Algemeen

Zie ook: Elia
Maleachi 4:5, Markus 6:15, Lukas 1:17

Aantekeningen

En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ει
zo
θελετε
wilt

-
δεξασθαι
aannemen

-
αυτος
gij het
εστιν
hij is

-
ηλιας
Elías
ο
die
μελλων
zou

-
ερχεσθαι
komen

-

En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!