Mattheus 11:15

SVWie oren heeft om te horen, die hore.
Steph ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
Trans.o echōn ōta akouein akouetō

Algemeen

Zie ook: Oor (lichaamsdeel)
Mattheus 13:9, Mattheus 13:43

Aantekeningen

Wie oren heeft om te horen, die hore.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
εχων
heeft

-
ωτα
Wie oren
ακουειν
om te horen

-
ακουετω
die hore

-

Wie oren heeft om te horen, die hore.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!