Mattheus 11:20

SVToen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.
Steph τοτε ηρξατο ονειδιζειν τας πολεις εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναμεις αυτου οτι ου μετενοησαν
Trans.tote ērxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dynameis autou oti ou metenoēsan

Algemeen

Zie ook: Lukas 10:13

Aantekeningen

Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
ηρξατο
begon Hij

-
ονειδιζειν
te verwijten

-
τας
-
πολεις
de steden
εν
in
αις
dewelke
εγενοντο
geschied waren

-
αι
-
πλεισται
meest
δυναμεις
krachten
αυτου
Zijn
οτι
omdat
ου
niet
μετενοησαν
zij zich

-

Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!