Mattheus 11:21

SVWee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben.
Steph ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν
Trans.ouai soi chorazin ouai soi bēthsaidan oti ei en tyrō kai sidōni egenonto ai dynameis ai genomenai en ymin palai an en sakkō kai spodō metenoēsan

Algemeen

Zie ook: Bethsaida, Chorazin, Sidon (plaats), Tyrus, Zak, Zak en as
2 Samuel 13:19, 2 Koningen 6:30, 2 Koningen 19:1

Aantekeningen

Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουαι
Wee
σοι
-
χοραζιν
Chórazin
ουαι
wee
σοι
-
βηθσαιδα
Bethsáïda
οτι
want
ει
zo
εν
in
τυρω
Tyrus
και
en
σιδωνι
Sidon
εγενοντο
waren geschied

-
αι
die
δυναμεις
de krachten
αι
-
γενομεναι
geschied zijn

-
εν
in
υμιν
-
παλαι
zij zouden zich eertijds
αν
-
εν
in
σακκω
zak
και
en
σποδω
as
μετενοησαν
bekeerd hebben

-

Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!