Mattheus 11:23

SVEn gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.
Steph και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον
Trans.kai sy kapernaoum ē eōs tou ouranou ypsōtheisa eōs adou katabibasthēsē oti ei en sodomois egenonto ai dynameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tēs sēmeron

Algemeen

Zie ook: Aarde, Hades, Kapernaum, Sodom
Jesaja 14:15, Lukas 10:15

Aantekeningen

En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συ
gij
καπερναουμ
Kapérnaüm
η
die
εως
tot
του
die
ουρανου
den hemel
υψωθεισα
toe zijt verhoogd

-
εως
gij zult tot
αδου
de hel
καταβιβασθηση
toe nedergestoten worden

-
οτι
Want
ει
zo
εν
in
σοδομοις
Sódom
εγενοντο
waren geschied

-
αι
-
δυναμεις
die krachten
αι
-
γενομεναι
geschied zijn

-
εν
in
σοι
-
εμειναν
-

-
αν
gebleven zijn
μεχρι
zij zouden tot
της
-
σημερον
op den huidigen dag

En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!