Mattheus 11:28

SVKomt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Steph δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας
Trans.deute pros me pantes oi kopiōntes kai pephortismenoi kagō anapausō ymas

Algemeen

Zie ook: Vermoeidheid

Aantekeningen

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δευτε
Komt

-
προς
herwaarts tot
με
Mij
παντες
allen
οι
-
κοπιωντες
die vermoeid

-
και
en
πεφορτισμενοι
belast zijt

-
καγω
Ik
αναπαυσω
rust geven

-
υμας
zal

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!