Mattheus 12:10

SVEn ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen).
Steph και ιδου ανθρωπος ην την χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν θεραπευειν ινα κατηγορησωσιν αυτου
Trans.kai idou anthrōpos ēn tēn cheira echōn xēran kai epērōtēsan auton legontes ei exestin tois sabbasin therapeuein ina katēgorēsōsin autou

Algemeen

Zie ook: Atrofie (ziekte), Genezing, Hand (lichaamsdeel), Sabbat

Aantekeningen

En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen).

En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen).


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ανθρωπος
een mens
ην
er was

-
την
-
χειρα
hand
εχων
had

-
ξηραν
die een dorre
και
en
επηρωτησαν
zij vraagden

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-
ει
ook
εξεστιν
Is het

-
τοις
-
σαββασιν
op de sabbatdagen
θεραπευειν
te genezen

-
ινα
(opdat
κατηγορησωσιν
mochten beschuldigen

-
αυτου
zij Hem

En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!