Mattheus 12:15

SVMaar Jezus, [dat] wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Steph ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας
Trans.o de iēsous gnous anechōrēsen ekeithen kai ēkolouthēsan autō ochloi polloi kai etherapeusen autous pantas

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Maar Jezus, [dat] wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ιησους
Jezus
γνους
wetende

-
ανεχωρησεν
vertrok

-
εκειθεν
van daar
και
en
ηκολουθησαν
volgden

-
αυτω
ze
οχλοι
scharen
πολλοι
vele
και
en
εθεραπευσεν
Hij genas

-
αυτους
Hem
παντας
allen

Maar Jezus, [dat] wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!