Mattheus 12:22

SVToen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, [die] blind en stom [was]; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.
Steph τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον τυφλον και κωφον και λαλειν και βλεπειν
Trans.tote prosēnechthē autō daimonizomenos typhlos kai kōphos kai etherapeusen auton ōste ton typhlon kai kōphon kai lalein kai blepein

Algemeen

Zie ook: Blind, Stom (niet spreken)

Aantekeningen

Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, [die] blind en stom [was]; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
προσηνεχθη
gebracht

-
αυτω
werd tot Hem
δαιμονιζομενος
een van den duivel bezeten

-
τυφλος
de blinde
και
en
κωφος
stomme
και
en
εθεραπευσεν
Hij genas

-
αυτον
hem
ωστε
alzo dat
τον
-
τυφλον
blind
και
beide
κωφον
stom
και
en
λαλειν
sprak

-
και
en
βλεπειν
zag

-

Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, [die] blind en stom [was]; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!