Mattheus 12:24

SVMaar de Farizeen, [dit] gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen.
Steph οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων
Trans.oi de pharisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mē en tō beelzeboul archonti tōn daimoniōn

Algemeen

Zie ook: Baal-Zebub, Beelzebul, Demonen, Farizeeen

Aantekeningen

Maar de Farizeeën, [dit] gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Maar
φαρισαιοι
de Farizeën
ακουσαντες
gehoord hebbende

-
ειπον
zeiden

-
ουτος
Deze
ουκ
niet
εκβαλλει
werpt

-
τα
-
δαιμονια
der duivelen
ει
-
μη
-
εν
door
τω
-
βεελζεβουλ
Beëlzebul
αρχοντι
den overste
των
-
δαιμονιων
de duivelen

Maar de Farizeeën, [dit] gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!