Mattheus 12:27

SVEn indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
Steph και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται
Trans.kai ei egō en beelzeboul ekballō ta daimonia oi yioi ymōn en tini ekballousin dia touto autoi ymōn esontai kritai

Algemeen

Zie ook: Baal-Zebub, Beelzebul, Demonen

Aantekeningen

En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ει
indien
εγω
Ik
εν
door
βεελζεβουλ
Beëlzebul
εκβαλλω
uit

-
τα
-
δαιμονια
de duivelen
οι
-
υιοι
zonen
υμων
ze dan uw
εν
door
τινι
wien
εκβαλλουσιν
uitwerp

-
δια
-
τουτο
Daarom
αυτοι
zullen die
υμων
uw
εσονται
zijn

-
κριται
rechters

En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!