Mattheus 12:39

SVMaar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
Steph ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
Trans.o de apokritheis eipen autois genea ponēra kai moichalis sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou

Algemeen

Zie ook: Jona (profeet)
Mattheus 16:4, Lukas 11:29

Aantekeningen

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
αποκριθεις
Hij antwoordde

-
ειπεν
en zeide

-
αυτοις
tot hen
γενεα
geslacht
πονηρα
Het boos
και
en
μοιχαλις
overspelig
σημειον
teken
επιζητει
verzoekt

-
και
en
σημειον
het teken
ου
zal geen
δοθησεται
gegeven worden

-
αυτη
hun
ει
-
μη
-
το
-
σημειον
een teken
ιωνα
van Jonas
του
-
προφητου
den profeet

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!