Mattheus 12:47

SVEn iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar] buiten, zoekende U te spreken.
Steph ειπεν δε τις αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκασιν ζητουντες σοι λαλησαι
Trans.eipen de tis autō idou ē mētēr sou kai oi adelphoi sou exō estēkasin zētountes soi lalēsai

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (familie)

Aantekeningen

En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar] buiten, zoekende U te spreken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
τις
iemand
αυτω
tot Hem
ιδου
Zie

-
η
-
μητηρ
moeder
σου
Uw
και
en
οι
-
αδελφοι
broeders
σου
Uw
εξω
buiten
εστηκασιν
staan

-
ζητουντες
zoekende

-
σοι
-
λαλησαι
te spreken

-

En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan [daar] buiten, zoekende U te spreken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!