Mattheus 13:10

SVEn de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
Steph και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω διατι εν παραβολαις λαλεις αυτοις
Trans.kai proselthontes oi mathētai eipon autō diati en parabolais laleis autois

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen
Markus 4:10, Lukas 8:9

Aantekeningen

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθοντες
tot Hem komende

-
οι
-
μαθηται
de discipelen
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
δια
-
τι
-
εν
door
παραβολαις
gelijkenissen
λαλεις
spreekt Gij

-
αυτοις
tot hen

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!