Mattheus 13:19

SVAls iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene die bij den weg bezaaid is.
Steph παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και μη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις
Trans.pantos akouontos ton logon tēs basileias kai mē synientos erchetai o ponēros kai arpazei to esparmenon en tē kardia autou outos estin o para tēn odon spareis

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Pad, Straat, Weg
Mattheus 4:23

Aantekeningen

Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene die bij den weg bezaaid is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντος
Als iemand
ακουοντος
hoort

-
τον
hetgeen
λογον
dat Woord
της
-
βασιλειας
des Koninkrijks
και
en
μη
niet
συνιεντος
verstaat

-
ερχεται
zo komt

-
ο
-
πονηρος
de boze
και
en
αρπαζει
rukt weg

-
το
-
εσπαρμενον
bezaaid is

-
εν
in
τη
-
καρδια
hart
αυτου
zijn
ουτος
deze
εστιν
is

-
ο
-
παρα
degene, die bij
την
-
οδον
den weg
σπαρεις
gezaaid was

-

Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene die bij den weg bezaaid is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!