Mattheus 13:28

ABEn hij zei tot hen: Een vijandig mens heeft dit gedaan. En de lijfeigenen zeiden tot hem: Wil je dan dat wij erheen gaan en het verzamelen?
SVEn hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
Steph ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεις ουν απελθοντες συλλεξωμεν αυτα
Trans.o de ephē autois echthros anthrōpos touto epoiēsen oi de douloi eipon autō theleis oun apelthontes syllexōmen auta

Algemeen

Zie ook: Dolik

Aantekeningen

En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
εφη
hij zeide

-
αυτοις
tot hen
εχθρος
Een vijandig
ανθρωπος
mens
τουτο
heeft dat
εποιησεν
gedaan

-
οι
-
δε
En
δουλοι
de dienstknechten
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot hem
θελεις
Wilt gij

-
ουν
dan
απελθοντες
dat wij heengaan

-
συλλεξομεν
vergaderen

-
αυτα
en datzelve

En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!