Mattheus 13:30

ABLaat ze beiden gezamenlijk opgroeien tot de oogst en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamel eerst de dolik en bindt het in schoven om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.
SVLaat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
Steph αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα μεχρι του θερισμου και εν τω καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου
Trans.aphete synauxanesthai amphotera mechri tou therismou kai en tō kairō tou therismou erō tois theristais syllexate prōton ta zizania kai dēsate auta eis desmas pros to katakausai auta ton de siton synagagete eis tēn apothēkēn mou

Algemeen

Zie ook: Dolik, Maaier, maaien, Onkruid, Tarwe
Mattheus 3:12

Aantekeningen

Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αφετε
Laat

-
συναυξανεσθαι
te zamen opwassen

-
αμφοτερα
ze beiden
μεχρι
tot
του
-
θερισμου
den oogst
και
en
εν
in
καιρω
den tijd
του
-
θερισμου
des oogstes
ερω
zeggen

-
τοις
-
θερισταις
zal ik tot de maaiers
συλλεξατε
Vergadert

-
πρωτον
eerst
τα
-
ζιζανια
dat onkruid
και
en
δησατε
bindt

-
αυτα
hetzelve
εις
in
δεσμας
busselen
προς
om
το
-
κατακαυσαι
te verbranden

-
αυτα
het
τον
-
δε
maar
σιτον
de tarwe
συναγαγετε
brengt

-
εις
in
την
-
αποθηκην
schuur
μου
mijn

Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!