Mattheus 13:34

SVAl deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.
Steph ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης ουκ ελαλει αυτοις
Trans.tauta panta elalēsen o iēsous en parabolais tois ochlois kai chōris parabolēs ouk elalei autois

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Markus 4:33

Aantekeningen

Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταυτα
deze dingen
παντα
Al
ελαλησεν
sprak Hij

-
ο
-
ιησους
heeft Jezus
εν
door
παραβολαις
gelijkenissen
τοις
-
οχλοις
tot de scharen
και
en
χωρις
zonder
παραβολης
gelijkenis
ουκ
niet
ελαλει
gesproken

-
αυτοις
tot hen

Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!