Mattheus 13:4

SVEn als hij zaaide, viel een deel [van het zaad] bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
Steph και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα
Trans.kai en tō speirein auton a men epesen para tēn odon kai ēlthen ta peteina kai katephagen auta

Algemeen

Zie ook: Aarde, Pad, Straat, Weg, Vogels

Aantekeningen

En als hij zaaide, viel een deel [van het zaad] bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εν
als
τω
-
σπειρειν
zaaide

-
αυτον
hij
α
een deel
μεν
-
επεσεν
viel

-
παρα
bij
την
-
οδον
den weg
και
en
ηλθεν
kwamen

-
τα
-
πετεινα
de vogelen
και
en
κατεφαγεν
aten

-
αυτα
datzelve

En als hij zaaide, viel een deel [van het zaad] bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!