Mattheus 13:49

SVAlzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
Steph ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων
Trans.outōs estai en tē synteleia tou aiōnos exeleusontai oi angeloi kai aphoriousin tous ponērous ek mesou tōn dikaiōn

Algemeen

Zie ook: Engelen

Aantekeningen

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
εσται
wezen

-
εν
zal het in
τη
-
συντελεια
de voleinding
του
-
αιωνος
der eeuwen
εξελευσονται
zullen uitgaan

-
οι
-
αγγελοι
de engelen
και
en
αφοριουσιν
afscheiden

-
τους
-
πονηρους
de bozen
εκ
uit
μεσου
het midden
των
-
δικαιων
der rechtvaardigen

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!