Mattheus 13:57

SVEn zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.
Steph και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου
Trans.kai eskandalizonto en autō o de iēsous eipen autois ouk estin prophētēs atimos ei mē en tē patridi autou kai en tē oikia autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Profeet
Markus 6:4, Lukas 4:24, Johannes 4:44

Aantekeningen

En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσκανδαλιζοντο
geërgerd

-
εν
zij werden aan
αυτω
Hem
ο
-
δε
Maar
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ουκ
niet
εστιν
is

-
προφητης
Een profeet
ατιμος
ongeëerd
ει
-
μη
-
εν
in
τη
-
πατριδι
vaderland
αυτου
zijn
και
en
εν
in
τη
-
οικια
huis
αυτου
zijn

En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!