Mattheus 13:7

SVEn een ander [deel] viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.
Steph αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
Trans.alla de epesen epi tas akanthas kai anebēsan ai akanthai kai apepnixan auta

Algemeen

Zie ook: Aarde, Doornstruik

Aantekeningen

En een ander [deel] viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
een ander
δε
En
επεσεν
viel

-
επι
in
τας
-
ακανθας
de doornen
και
en
ανεβησαν
wiesen op

-
αι
-
ακανθαι
de doornen
και
en
απεπνιξαν
verstikten

-
αυτα
hetzelve

En een ander [deel] viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!