Mattheus 13:8

SVEn een ander [deel] viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig[voud].
Steph αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα
Trans.alla de epesen epi tēn gēn tēn kalēn kai edidou karpon o men ekaton o de exēkonta o de triakonta

Aantekeningen

En een ander [deel] viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig[voud].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
een ander
δε
En
επεσεν
viel

-
επι
in
την
-
γην
aarde
την
-
καλην
de goede
και
en
εδιδου
gaf

-
καρπον
vrucht
ο
-
μεν
het een
εκατον
honderd-
ο
-
δε
het ander
εξηκοντα
zestig-
ο
-
δε
en het ander
τριακοντα
dertig

En een ander [deel] viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig[voud].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!