Mattheus 14:14

SVEn Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.
Steph και εξελθων ο ιησουσ ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτουσ και εθεραπευσεν τους αρρωστους αυτων
Trans.kai exelthōn o iēsous̱ eiden polyn ochlon kai esplanchnisthē ep autous̱ kai etherapeusen tous arrōstous autōn

Algemeen

Zie ook: Genezing, Jezus Christus
Mattheus 9:36, Johannes 6:5

Aantekeningen

En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελθων
uitgaande

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειδεν
zag

-
πολυν
een grote
οχλον
schare
και
en
εσπλαγχνισθη
bewogen

-
επ
over
αυτοις
hen
και
en
εθεραπευσεν
genas

-
τους
-
αρρωστους
kranken
αυτων
hun

En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!