Mattheus 14:28

SVEn Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.
Steph αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον με προς σε ελθειν επι τα υδατα
Trans.apokritheis de autō o petros eipen kyrie ei sy ei keleuson me pros se elthein epi ta ydata

Algemeen

Zie ook: Petrus, Twijfel

Aantekeningen

En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordde

-
δε
En
αυτω
Hem
ο
-
πετρος
Petrus
ειπεν
en zeide

-
κυριε
Heere
ει
indien
συ
Gij
ει
het zijt

-
κελευσον
zo gebied

-
με
mij
προς
tot
σε
-
ελθειν
te komen

-
επι
op
τα
-
υδατα
het water

En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!