Mattheus 14:6

SVMaar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden [van hen]; en zij behaagde aan Herodes.
Steph γενεσιων δε αγομενων του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη
Trans.genesiōn de agomenōn tou ērōdou ōrchēsato ē thygatēr tēs ērōdiados en tō mesō kai ēresen tō ērōdē

Algemeen

Zie ook: Dansen, Herodes Antipas, Herodias, Salome (dochter van Herodias), Verjaardag
Genesis 40:20, Markus 6:21, Markus 6:22

Aantekeningen

Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden [van hen]; en zij behaagde aan Herodes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γενεσιων
als de dag der geboorte
δε
Maar
αγομενων
gehouden werd

-
του
-
ηρωδου
van Heródes
ωρχησατο
danste

-
η
-
θυγατηρ
de dochter
της
-
ηρωδιαδος
van Heródias
εν
in
τω
-
μεσω
het midden
και
en
ηρεσεν
zij behaagde

-
τω
-
ηρωδη
aan Heródes

Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden [van hen]; en zij behaagde aan Herodes.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!