Mattheus 15:17

SVVerstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in de buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?
Steph ουπω νοειτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται
Trans.oupō noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tēn koilian chōrei kai eis aphedrōna ekballetai

Algemeen

Zie ook: Latrine, Toilet
Markus 7:19

Aantekeningen

Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in de buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουπω
nog niet
νοειτε
Verstaat gij

-
οτι
dat
παν
al wat
το
-
εισπορευομενον
ingaat

-
εις
in
το
-
στομα
monde
εις
ten
την
-
κοιλιαν
den buik
χωρει
komt

-
και
en
εις
in
αφεδρωνα
de heimelijkheid
εκβαλλεται
wordt uitgeworpen

-

Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in de buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!