Mattheus 15:33

SVEn Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar [zullen] wij zovele broden in de woestijn [bekomen], dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen?
Steph και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον
Trans.kai legousin autō oi mathētai autou pothen ēmin en erēmia artoi tosoutoi ōste chortasai ochlon tosouton

Algemeen

Zie ook: Brood, Discipelen (twaalf), Woestijn

Aantekeningen

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar [zullen] wij zovele broden in de woestijn [bekomen], dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγουσιν
zeiden

-
αυτω
Zijn
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
tot Hem
ποθεν
Van waar
ημιν
wij
εν
in
ερημια
de woestijn
αρτοι
broden
τοσουτοι
wij zulk een grote
ωστε
dat
χορτασαι
zouden verzadigen

-
οχλον
schare
τοσουτον
zovele

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar [zullen] wij zovele broden in de woestijn [bekomen], dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!