Mattheus 16:17

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Steph και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων βαρ ιωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις
Trans.kai apokritheis o iēsous eipen autō makarios ei simōn bar iōna oti sarx kai aima ouk apekalypsen soi all o patēr mou o en tois ouranois

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus
Mattheus 11:25

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
Die
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
μακαριος
Zalig
ει
zijt gij

-
σιμων
Simon
βαρ
Bar-Jona
ιωνα
-

-
οτι
want
σαρξ
vlees
και
en
αιμα
bloed
ουκ
niet
απεκαλυψεν
geopenbaard

-
σοι
heeft
αλλ
maar
ο
-
πατηρ
Vader
μου
Mijn
ο
-
εν
in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!