Mattheus 16:18

SVEn Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
Steph καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης
Trans.kagō de soi legō oti sy ei petros kai epi tautē tē petra oikodomēsō mou tēn ekklēsian kai pylai adou ou katischysousin autēs

Algemeen

Zie ook: Hades, Naam (verandering van), Paddenstoel, Petrus
Psalm 118:22, Jesaja 28:16, Jesaja 33:20, Markus 3:16, Johannes 1:43, 1 Corinthiers 3:11

Aantekeningen

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καγω
ook
δε
En
σοι
-
λεγω
Ik zeg

-
οτι
dat
συ
gij
ει
zijt

-
πετρος
Petrus
και
en
επι
op
ταυτη
-
τη
-
πετρα
petra
οικοδομησω
bouwen

-
μου
zal Ik Mijn
την
-
εκκλησιαν
gemeente
και
en
πυλαι
de poorten
αδου
der hel
ου
niet
κατισχυσουσιν
overweldigen

-
αυτης
zullen dezelve

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!