Mattheus 17:14

SVEn als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieen, en zeggende:
Steph και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτω
Trans.kai elthontōn autōn pros ton ochlon prosēlthen autō anthrōpos gonypetōn autō

Algemeen

Zie ook: Vallen in de geest
Markus 9:16, Lukas 9:37

Aantekeningen

En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën, en zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελθοντων
gekomen waren

-
αυτων
tot Hem
προς
als zij bij
τον
-
οχλον
de schare
προσηλθεν
kwam

-
αυτω
voor Hem
ανθρωπος
een mens
γονυπετων
op de knieën

-
αυτον
-

En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën, en zeggende:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!