Mattheus 17:17

SVEn Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.
Steph αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι μεθ υμων εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε μοι αυτον ωδε
Trans.apokritheis de o iēsous eipen ō genea apistos kai diestrammenē eōs pote esomai meth ymōn eōs pote anexomai ymōn pherete moi auton ōde

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
ω
-
γενεα
geslacht
απιστος
ongelovig
και
en
διεστραμμενη
verkeerd

-
εως
hoe
ποτε
lang
εσομαι
zijn

-
μεθ
zal Ik nog met
υμων
ulieden
εως
hoe
ποτε
lang
ανεξομαι
nog verdragen

-
υμων
zal Ik
φερετε
Brengt

-
μοι
Mij
αυτον
hem
ωδε
hier

En Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!