Mattheus 17:25

SVHij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?
Steph λεγει ναι και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων
Trans.legei nai kai ote eisēlthen eis tēn oikian proephthasen auton o iēsous legōn ti soi dokei simōn oi basileis tēs gēs apo tinōn lambanousin telē ē kēnson apo tōn yiōn autōn ē apo tōn allotriōn

Algemeen

Zie ook: Belasting, Tol, Jezus Christus
Mattheus 22:21, Romeinen 13:7

Aantekeningen

Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
Hij zeide

-
ναι
Ja
και
En
οτε
toen
εισηλθεν
gekomen was

-
εις
hij in
την
-
οικιαν
huis
προεφθασεν
voorkwam

-
αυτον
hem
ο
-
ιησους
Jezus
λεγων
zeggende

-
τι
Wat
σοι
-
δοκει
dunkt

-
σιμων
Simon
οι
-
βασιλεις
de koningen
της
-
γης
der aarde
απο
van
τινων
wie
λαμβανουσιν
nemen zij

-
τελη
tollen
η
of
κηνσον
schatting
απο
van
των
-
υιων
zonen
αυτων
hun
η
of
απο
van
των
-
αλλοτριων
de vreemden

Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!