Mattheus 17:4

SVEn Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.
Steph αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησωμεν ωδε τρεις σκηνας σοι μιαν και μωση μιαν και μιαν ηλια
Trans.apokritheis de o petros eipen tō iēsou kyrie kalon estin ēmas ōde einai ei theleis poiēsōmen ōde treis skēnas soi mian kai mōsē mian kai mian ēlia

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Elia, Jezus Christus, Mozes, Petrus, Tabernakel

Aantekeningen

En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
πετρος
Petrus
ειπεν
zeide

-
τω
-
ιησου
tot Jezus
κυριε
Heere
καλον
goed
εστιν
het is

-
ημας
dat wij
ωδε
laat ons hier
ειναι
zijn

-
ει
zo
θελεις
Gij wilt

-
ποιησωμεν
maken

-
ωδε
hier
τρεις
drie
σκηνας
tabernakelen
σοι
voor
μιαν
-
και
en
μωση
voor Mozes
μιαν
-
και
en
μιαν
-
ηλια
voor Elías

En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!